Strona główna

Referat Dróg Powiatowych w Żarach - Starostwo Powiatowe w Żarach

>>> Zmiany wniosków oraz stawek za zajęcie pasa drogowego. <<<
      
INFORMUJEMY,

że w dniu 29 listopada 2011 roku, Rada Powiatu Żarskiego podjęła uchwałę Nr XIII/80/2011 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego Nr 134 z dnia 9 grudnia 2011r., zmieniającą dotychczas obowiązujące stawki za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych Powiatu Żarskiego.
W związku ze zmianą stawek powstała konieczność zmiany wniosków na zajęcie pasa drogowego oraz na umieszczenie urządzeń infrastruktury.
 Aktualne wnioski oraz informacje odnośnie nowych stawek dostępne są odpowiednio w zakładkach Zajęcie pasa drogowego oraz Umieszczenie urządzeń obcych.


Wnioski składane po dniu 24.12.2011r. na starych drukach nie będą rozpatrywane. Przypominamy również o konieczności składania wniosków minimum 14 dni przed przewidywanym terminem zajęcia pasa drogowego.


W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Adrianem Lewandowskim pod numerem telefonu 68 363 0666 bądź pocztą elektroniczną Poczta e-mail.


 
      Komentarzy 0
Dodał Administrator, 24 Grudnia 2011
>>> Zmiana stawek za zajęcie pasa drogowego. <<<
      
INFORMUJEMY,

że w dniu 29 listopada 2011 roku, Rada Powiatu Żarskiego podjęła uchwałę Nr XIII/80/2011 w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego, za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego Nr 134 z dnia 9 grudnia 2011r., zmieniającą dotychczas obowiązujące stawki za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych Powiatu Żarskiego.
W związku ze zmianą stawek powstała konieczność zmiany wniosków na zajęcie pasa drogowego oraz na umieszczenie urządzeń infrastruktury.

W związku z powyższym od dnia 24.12.2011r. będą obowiązywać nowe stawki oraz wnioski.

Nowy wniosek na zajęcie pasa drogowego:
plik .pdf (
pobierz...)       plik .doc (pobierz...)

Nowy wniosek na umieszczenie infrastruktury:
plik .pdf (
pobierz...)       plik .doc (pobierz...)


Wnioski składane po dniu 24.12.2011r. na starych drukach nie będą rozpatrywane. Przypominamy również o konieczności składania wniosków minimum 14 dni przed przewidywanym terminem zajęcia pasa drogowego.

Wnioski złożone przed dniem 24.12.2011r. a obejmujące okres przed i po wprowadzeniu zmian stawek zostaną rozbite na dwie osobne decyzje naliczające opłaty odpowiednio do obowiązujących stawek.

W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości prosimy o kontakt z Adrianem Lewandowskim pod numerem telefonu 68 363 0666 bądź pocztą elektroniczną Poczta e-mail.


 
      Komentarzy 0
Dodał Administrator, 16 Grudnia 2011
>>> Zmiana strony <<<
Siedziba.jpg
Dziś strona Referatu Dróg Powiatowych w Żarach została zastąpiona nową o bardziej przejrzystym układzie.

Dodane zostały nowe rzeczy i informacje.
Miłego korzystania ze strony.

      Komentarzy 0
Dodał Admin, 19 Października 2009
Content Management Powered by UTF-8 CuteNews

 

- Wykaz dróg
- Wykaz mostów
- Zimowe utrzymanie
- Mapa dróg
- Zajęcie pasa
   drogowego

- Umieszczenie
   urządzeń obcych

- Reklamy
- Obiekty handlowe

- Opłaty
- Załączniki

- Zjazdy

- Przejazdy
   nienormatywne

- Telefony
- Poczta e-mail

- Adres

- Przetargi

- Wydział
   komunikacji

- Starostwo
   Powiatowe

- Kamery drogowe

 

 

 

 

 

 

 

 

Add to Google

 

 

 

    

Starostwo Powiatowe w Żarach

Samodzielny Referat ds. Utrzymania Dróg Powiatowych © 2012