Archives

All posts by Administrator

Chodnik w Niwicy.

Trwają prace przy budowie chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Niwica.

Prace prowadzone w porozumieniu z Urzędem Gminy Trzebiel – Starostwo Powiatowe zakupiło niezbędne materiały a Wójt zapewnił wykonawstwo siłami Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.