Ogłoszenia

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG

1628-a32
Informujemy, że z dniem 05.01.2015r. została uruchomiona usługa zimowego utrzymania dróg powiatowych.

Wszelkie uwagi do jakości odśnieżania konkretnych dróg powiatowych należy zgłaszać bezpośrednio Wykonawcy odpowiedzialnemu za zimowe utrzymanie danej drogi.

Drogę i numer zadania którym jest objęta można sprawdzić >>tutaj<<

Numery telefonów kontaktowych do poszczególnych Wykonawców można sprawdzić >>tutaj<<

OBJAZD UL. GRUNWALDZKIEJ

uwaga-objazd W związku z budową ostatniego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Grunwaldzkiej, od dnia 18.05.2015r. zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu. Pojazdy o masie całkowitej do 3,5t, autobusy oraz pojazdy komunalne poruszać się będą objazdami jak na poniżej mapie. Ruch po ulicy Grunwaldzkiej będzie jednokierunkowy w kierunku Mirostowic (kolorem zielonym na mapie), natomiast objazd w stronę centrum miasta odbywać się będzie ulicami: Strażacką, Armii Krajowej i Osadniczą do Lelewela (kolorem żółtym na mapie).

Dla pojazdów ciężarowych objazd zostanie wyznaczony drogą krajową nr 12 do Żagania, drogą wojewódzką nr 296 w kierunku Konina Żagańskiego a następnie poprzez Jankową Żagańską i Mirostowice Dolne.

Objazd-Grunwaldzkiej

 

uwaga-objazd W związku z koniecznością wykonania przyłączy do budowanego pawilonu handlowego Czerwona Torebka przy ul. Lotników, w dniach
od 20.04.2015 do 25.04.2015 ulica Lotników będzie zamknięta
dla ruchu kołowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Strzelców do wjazdu na targowisko. (zaznaczone na zdjęciu kolorem czerwonym)

 
lotnikow-objazd (2)

Objazd zorganizowany zostanie ulicami Moniuszki, Żabikowską, rondem Plac Konstytucji 3 Maja, Podchorążych i Broni Pancernej.

Ruch pieszych będzie się odbywał normalnie.

2 marca w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Starosta Janusz Dudojć, Wicestarosta Małgorzata Issel przy kontrasygnacie Skarbnika Elizy Siemianowskiej podpisali z Wojewodą Katarzyną Osos umowę na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1080F- Aleja Wojska Polskiego. Dofinansowanie opiewa na kwotę 3.000.000 zł i pochodzi ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (tzw. „schetynówek”)

IMG_0008aaaa

W 2015 r. jedną z największych inwestycji powiatu będzie przebudowa drogi powiatowej nr 1080F- Aleja Wojska Polskiego. Łączna długość odcinka objętego projektem wynosi 1,844 km. Droga powiatowa nr 1080 F ma bardzo duże znaczenie w lokalnym układzie komunikacyjnym południowej części miasta, stanowi ona ważny element miejscowego ruchu kołowego.
Rodzaj robót budowlanych:
– wymiana nawierzchni z kostki granitowej na nawierzchnię bitumiczną na odcinku 550 m
– wzmocnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej,
– przebudowa chodników z kostki betonowej,
– przebudowa ścieżki rowerowej z kostki betonowej
– przebudowa zjazdów na posesję z kostki betonowej,
– przebudowa zatok autobusowych z kostki granitowej,
– budowa zatok parkingowych wzdłuż drogi z kostki granitowej,
– korekta stałej organizacji ruchu,
– odwodnienie jezdni poprzez budowę przykanalików przyłączonych do istniejącej kanalizacji deszczowej,
– regulacja słupów oświetleniowych,
– zagospodarowanie terenów zielonych.

Ul. Lelewela zamknięta.

uwaga-objazd

Informujemy, że od dnia 17.12.2014r. w związku z budową sieci kanalizacyjnej zamknięta będzie ul. Lelewela w Kunicach.

Objazd zostanie poprowadzony Aleją Wojska Polskiego i ul. Pułaskiego.

W czasie przerwy świątecznej Wykonawcy tj. od 23.12.2014 do 07.01.2015 ulica prawdopodobnie zostanie tymczasowo dopuszczona do ruchu.

Chodnik w Jasieniu.

Trwają prace przy budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej ul. Sienkiewicza w Jasieniu.

Chodnik budowany jest na odcinku od sklepu Dino do istniejącego starego chodnika celem poprawy bezpieczeństwa pieszych  wybierających się na zakupy.

Dodatkowo Wykonawca robót wykona przejście dla pieszych prowadzące do sali zabaw dla dzieci przy ul. Kruczej.

Chodnik w Niwicy.

Trwają prace przy budowie chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Niwica.

Prace prowadzone w porozumieniu z Urzędem Gminy Trzebiel – Starostwo Powiatowe zakupiło niezbędne materiały a Wójt zapewnił wykonawstwo siłami Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.