Archives

All posts by Administrator

W dniu 29.05.2017r. został przekazany plac budowy Wykonawcy powierzchniowego utrwalenia dróg powiatowych Powiatu Żarskiego. Wykonawcą robót jest firma EMULEX Kalinowski Sp. z o.o., która za kwotę 629 168,02 zł wykona podwójne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni na długości 16,893 km i powierzchni 65 534,00 m2 dróg powiatowych. Termin realizacji do dnia 10.07.2017r.

Powierzchniowe utrwalenie jest to pokrowiec powstały przez skropienie uszorstnianej powierzchni emulsją asfaltową, posypanie kruszywem i zawałowanie. Zabieg ten może być jedno, dwu lub trzykrotny. Warstwy ścieralne wykonane metodą powierzchniowego utrwalenia wykazują dużą szorstkość, a współczynnik tarcia na mokrej nawierzchni ulega małym zmianom przy zmianach prędkości jazdy. Są to zatem nawierzchnie o korzystnych cechach pod względem szczepności.

W celu uzyskania większej trwałości powierzchniowych utrwaleń w światowej technice pojawiły się kierunki zmierzające do stosowania emulsji asfaltowych modyfikowanych. Zaletą powierzchniowego utrwalenia z zastosowaniem tego rodzaju lepiszcza jest duża trwałość nawierzchni, dochodząca do 10 lat.

Drogi zlecone do powierzchniowego utrwalenia:

1133Fw m. Kumiałtowice od km 2+826 do km 4+408,
1127F Białków – Stara Woda od km 8+730 do km 9+420,
1127F Białków – Stara Woda od km 9+705 do km 11+953,
1121F Jasień – Jabłoniec od km 0+000 do km 1+387,
1077F Bieniów – Biedrzychowice od km 5+996 do km 11+512,
1095F  w m. Lubanice od km 17+438 do km 20+593,
1105F Jędrzychowice – Mieszków od km 3+220 do km 4+542,
1094F w m. Boruszyn od km 0+990 do km 1+530,
1093F Żary – Łaz od km 1+950 do km 2+250,
droga – ul. Pszenna w Żarach na odcinku od km 0+000 do km 0+153,

Dodatkowo w ramach odtworzenia stanu pierwotnego nawierzchni drogowych dróg powiatowych Powiatu Żarskiego, za kwotę 422 800,00 zł na odcinku 1,4 km i powierzchni 2 660,00 m2 zostanie wymieniona nawierzchnia chodnika w miejscowości Lubanice. Wykonawcą remontu chodnika jest Zakład Transportowy i Ogólnobudowlany Edward Karpowicz. Termin realizacji do dnia 14.06.2017r.

 

 

ZIMOWE UTRZYMANIE DRÓG

1628-a32
Informujemy, że z dniem 05.01.2015r. została uruchomiona usługa zimowego utrzymania dróg powiatowych.

Wszelkie uwagi do jakości odśnieżania konkretnych dróg powiatowych należy zgłaszać bezpośrednio Wykonawcy odpowiedzialnemu za zimowe utrzymanie danej drogi.

Drogę i numer zadania którym jest objęta można sprawdzić >>tutaj<<

Numery telefonów kontaktowych do poszczególnych Wykonawców można sprawdzić >>tutaj<<

OBJAZD UL. GRUNWALDZKIEJ

uwaga-objazd W związku z budową ostatniego odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Grunwaldzkiej, od dnia 18.05.2015r. zostanie wprowadzona zmiana organizacji ruchu. Pojazdy o masie całkowitej do 3,5t, autobusy oraz pojazdy komunalne poruszać się będą objazdami jak na poniżej mapie. Ruch po ulicy Grunwaldzkiej będzie jednokierunkowy w kierunku Mirostowic (kolorem zielonym na mapie), natomiast objazd w stronę centrum miasta odbywać się będzie ulicami: Strażacką, Armii Krajowej i Osadniczą do Lelewela (kolorem żółtym na mapie).

Dla pojazdów ciężarowych objazd zostanie wyznaczony drogą krajową nr 12 do Żagania, drogą wojewódzką nr 296 w kierunku Konina Żagańskiego a następnie poprzez Jankową Żagańską i Mirostowice Dolne.

Objazd-Grunwaldzkiej

 

uwaga-objazd W związku z koniecznością wykonania przyłączy do budowanego pawilonu handlowego Czerwona Torebka przy ul. Lotników, w dniach
od 20.04.2015 do 25.04.2015 ulica Lotników będzie zamknięta
dla ruchu kołowego na odcinku od skrzyżowania z ul. Strzelców do wjazdu na targowisko. (zaznaczone na zdjęciu kolorem czerwonym)

 
lotnikow-objazd (2)

Objazd zorganizowany zostanie ulicami Moniuszki, Żabikowską, rondem Plac Konstytucji 3 Maja, Podchorążych i Broni Pancernej.

Ruch pieszych będzie się odbywał normalnie.

2 marca w Lubuskim Urzędzie Wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. Starosta Janusz Dudojć, Wicestarosta Małgorzata Issel przy kontrasygnacie Skarbnika Elizy Siemianowskiej podpisali z Wojewodą Katarzyną Osos umowę na dofinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1080F- Aleja Wojska Polskiego. Dofinansowanie opiewa na kwotę 3.000.000 zł i pochodzi ze środków Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych (tzw. “schetynówek”)

IMG_0008aaaa

W 2015 r. jedną z największych inwestycji powiatu będzie przebudowa drogi powiatowej nr 1080F- Aleja Wojska Polskiego. Łączna długość odcinka objętego projektem wynosi 1,844 km. Droga powiatowa nr 1080 F ma bardzo duże znaczenie w lokalnym układzie komunikacyjnym południowej części miasta, stanowi ona ważny element miejscowego ruchu kołowego.
Rodzaj robót budowlanych:
– wymiana nawierzchni z kostki granitowej na nawierzchnię bitumiczną na odcinku 550 m
– wzmocnienie istniejącej nawierzchni bitumicznej,
– przebudowa chodników z kostki betonowej,
– przebudowa ścieżki rowerowej z kostki betonowej
– przebudowa zjazdów na posesję z kostki betonowej,
– przebudowa zatok autobusowych z kostki granitowej,
– budowa zatok parkingowych wzdłuż drogi z kostki granitowej,
– korekta stałej organizacji ruchu,
– odwodnienie jezdni poprzez budowę przykanalików przyłączonych do istniejącej kanalizacji deszczowej,
– regulacja słupów oświetleniowych,
– zagospodarowanie terenów zielonych.

Ul. Lelewela zamknięta.

uwaga-objazd

Informujemy, że od dnia 17.12.2014r. w związku z budową sieci kanalizacyjnej zamknięta będzie ul. Lelewela w Kunicach.

Objazd zostanie poprowadzony Aleją Wojska Polskiego i ul. Pułaskiego.

W czasie przerwy świątecznej Wykonawcy tj. od 23.12.2014 do 07.01.2015 ulica prawdopodobnie zostanie tymczasowo dopuszczona do ruchu.

Chodnik w Jasieniu.

Trwają prace przy budowie chodnika w ciągu drogi powiatowej ul. Sienkiewicza w Jasieniu.

Chodnik budowany jest na odcinku od sklepu Dino do istniejącego starego chodnika celem poprawy bezpieczeństwa pieszych  wybierających się na zakupy.

Dodatkowo Wykonawca robót wykona przejście dla pieszych prowadzące do sali zabaw dla dzieci przy ul. Kruczej.

Chodnik w Niwicy.

Trwają prace przy budowie chodnika przy drodze powiatowej w miejscowości Niwica.

Prace prowadzone w porozumieniu z Urzędem Gminy Trzebiel – Starostwo Powiatowe zakupiło niezbędne materiały a Wójt zapewnił wykonawstwo siłami Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej.